Care advice / Skötselråd

CARE ADVICE / SKÖTSELRÅD 


My products are made from 100% pure, un-spun merino wool. 

The Merino originates from South Africa (cape) or South America depending on availability from non-mulesed flocks and the dyes used are commercial acid dyes which confirm with Oeko-Tex 100 quality system. 

Merino wool is a special fine wool that consists of many thin fibers and possesses fine qualities. 

The wool has a self-cleaning ability because the fiber surface of the wool is water repellent, which in turn inhibits bacterial growth and poor odor.


What to expect?

All products have gone trough a felting process before you receive it!  

This process will slightly change the structure of the wool but is necessary as it helps reduce the amount of pilling and shedding. 

However, Initially you might notice that the product can shed and pill (noppa och ludda).

 This is normal on all wool products and it will decrease over time. When it settles you will have a beautiful, cozy and sustainable product

In order to preserve the soft and comfortable feel of your product, careful use is recommended.  Take  good care of your product and it will last for many years!

Shedding and pilling does not count as an production error since it´s normal and what can be expected!


Protect your product with a soft blanket or bed sheet.

When using the product, the end of the yarn may sneak out, if this happens, simply wrap it in the stitch again.


Pilling/Shedding

The wool consists of fibers of a certain length and when free short fibers begin to move in the yarn, they accumulate on the surface as small balls - pilling. 

Initially, the un-spun wool can shed and pill a little more, due to the fact that the fibers have not been corrected. 

When this happens, I recommend carefully removing these from your product, either with your fingers or by gently cutting them away.

Then pull your hand over the yarn in the right direction to smooth out the surface. 

Pilling is normal and something that occurs when using wool products. 

Pilling/shedding is normal and something that occurs when using wool products. 

It does not count as a production error!Wool is self-cleaning and has the ability to absorb and neutralize bad odors. The core of the wool fiber consists of two different cell types that absorb different amounts of moisture, causing one to swell more than the other. This means that they are in constant friction against each other and this property creates a mechanical self-cleaning effect.

If it would be necessary for your product to be freshened up, it is primarily recommended that the weather be used. It is best to avoid washing the products as it may change the structure of the wool.

If the product is visibly dirty or has a stain and you have to wash it, use only cold water (max 30 degrees). Leave the product for a while, then squeeze all water and allow to dry on a flat surface. Important NOT to twist out of the water as the wool can lose its shape and structure.
Ullen som jag använder mig av till mina chunkyprodukter är 100% ren, ospunnen merinoull som kommer från Sydamerika eller Sydafrika beroende på tillgängligheten av icke mulesade merinofår. 

Merinoull är en speciellt fint ull som består av många tunna fibrer, ju tunnare fibrer desto bättre ullkvalite. Ullen besitter många fina egenskaper i form av att den har en själrenande förmåga tack vare att fiberytan i ullen är vattenavvisande, vilket i sin tur hämmar bakterietillväxt och dålig lukt.


Produkterna är främst skapade för att ha som en exklusiv och vacker inredningsdetalj i ditt hem, för den som vill ha det lilla extra.

Självklart kan man använda sin produkt men för att bevara den lyxiga och mjuka känslan och rekommenderas sparsam användning och att man tar väl hand om sin produkt då ull är ett material som lätt släpper ifrån sig ludd och noppar, detta är naturligt och helt enkelt hur materialet ter sig. 

Vid användning av produkten kan det komma att hända att änden på garnet smiter iväg och sticker ut lite, skulle detta ske är det bara att veva in den i stickningen igen.Noppor är tyvärr något som uppstår vid all användning av ullprodukter, detta sker när du nöter och gnider på ullen, dvs när du använder din produkt.  Ullen består av fibrer av en viss längd och när fria korta fibrer börjar flytta sig i garnet så samlas de på ytan som små bollar. 

I början kan den omspunna ullen ludda/noppa sig lite mer, detta beror på att fibrerna i ullen inte har lagt sig tillrätta. När detta händer rekommenderar jag att man varsamt tar bort dessa från sin produkt, antingen genom att dra/pilla bort dom eller att försiktigt klippa bort dom. Dra sedan med handen över garnet i rätt riktning för att jämna ut ytan så den blir slät och fin.

Att ullen noppar och fäller räknas inte som ett produktionsfel då detta är normalt på ullprodukter!Ull är självrenande och har en förmåga att absorbera och neutralisera dålig lukt. Kärnan i ullfibern består av två olika celltyper som absorberar olika mängd fukt vilket gör att den ena sväller mer än den andra. Det medför att de är i konstant friktionsrörelse mot varandra och denna egenskap skapar en mekanisk, självrenande effekt.

Om det skulle vara så att din produkt behöver fräschas upp så rekommenderas i första hand vädring.  Man bör helst undvika att tvätta produkterna eftersom det kan ändra ullens struktur. 

Skulle det vara så att produkten är synligt smutsig eller har fått en fläck och du måste tvätta den ska endast kallt vatten användas (max 30 grader). Låt produkten ligga en stund och pressa sedan ut allt vatten och låt torka på ett plant underlag. Viktigt att man INTE vrider ur vattnet då ullen kan förlora sin form och struktur.